Ook dit seizoen is er weer een Mix Toernooi, een ludieke 'competitie' die op 1 avond afgewerkt wordt.
Vanwege het succes willen we net als vorig seizoen ons toernooi combineren met het Kerst toernooi van Blokkart.

De aanpassingen/aanvullingen op de PBF Volleybal Regels zijn:

  • Iedereen dient om 19:15 aanwezig te zijn, wedstrijden beginnen om 19:30
  • De teams worden van tevoren gevormd met de aangemelde spelers: niet of te laat komen betekent dat je je team in de steek laat!
  • Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de spelers van elk team over andere teams te verdelen
  • Er wordt op tijd gespeeld. De punten worden in de speeltijd dus gewoon doorgeteld.
  • Als het eindsignaal klinkt is de stand van dat moment de uitslag. De rally wordt dus niet uitgespeeld.
  • Er wordt gespeeld tot 21:30
  • Er is een prijsuitreiking in de kantine om 21:45