PBF Volleybal hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy verklaring informeren we je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PBF Volleybal verwerkt de hieronder benoemde, door jouzelf verstrekte, persoonsgegevens:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pbfvolleybal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

PBF Volleybal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PBF Volleybal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

overige gegevens worden verwijderd zodra je de PBF Volleybal website verlaat door het browser venster te sluiten of de browser applicatie af te sluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

PBF Volleybal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor bescherming tegen spam maakt PBF Volleybal gebruik van reCAPTCHA van Google. Daarvoor wordt het IP-adres naar Google verzonden.

Om de locatie van de sporthal te laten zien maakt PBF Volleybal gebruik van Google maps. Daarvoor wordt het IP-adres naar Google verzonden.

Tip: Met een VPN dienst voorkom je dat je echte IP-adres gedeeld wordt als je de PBF Volleybal website gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PBF Volleybal gebruikt technische en functionele cookies. We bewaren daarin je IP-adres, taalvoorkeur, en als je aangegeven hebt dat je niet steeds opnieuw wil inloggen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PBF Volleybal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pbfvolleybal.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan hierover direct contact met ons op via info@pbfvolleybal.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PBF Volleybal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pbfvolleybal.nl